Workplace Strategy

Services | tenant-representation | Workplace Strategy

Workplace Strategy

The questions

    • Hvordan skal bedriften jobbe i nye lokaler? Åpent landskap? Cellekontorer? Hva med hjemmekontor? Skal vi ha underdekning? Aktivitetsbasert arbeidsplass, hva er det? Spørsmålene er mange når en bedrift skal velge måten å jobbe på i fremtiden. First Mover Group har en strukturert prosess for å navigere bedriften gjennom disse spørsmålene for å finne de perfekte lokalene og fremtidens måte å arbeide på.

Sensoranalyse

    • For å samle konkret informasjon til analysen gjøres en sensoranalyse av bruken av arbeidsplasser, møterom og andre soner i de eksisterende lokalene. En sensoranalyse sørger for ent korrekt beslutningsgrunnlag og utfordrer ofte de etablerte sannhetene om hvordan kontorene benyttes i dag.

Behovskartlegging

    • NXTSTP Workshops er en digital dialogmetode som tar for seg de utfordringer bedriften stå foran. Metoden kartlegger og forankrer hvordan vi jobber i dag og hvordan vi ønsker å arbeide i fremtiden.

Kravspesifikasjon og romprogram.

    • Behovskartleggingen og sensoranalysen danner grunnlaget for kravspesifikasjon og romprogram som benyttes i søket etter passende eiendommer. Les mer om søkeprosessen her.

Våre rådgivere

Våre rådgivere