Services | Business Relocation

Business Relocation

Prosjektledelse

Minimal driftsforstyrrelse, kommunikasjon og involvering, forutsigbare kostnader.

Forberedelser

Leveranseperiode og gjenbruk av brukte kontormøbler

Gjennomføring av flytteoppdraget

Dagene rett før, under og rett etter hovedflyttingen

Avvikling

God planlegging sørger for bærekraftig og kostnadseffektiv utgang fra gamle lokaler.

Prosjektledelse

Minimal driftsforstyrrelse, kommunikasjon og involvering, forutsigbare kostnader.

Forberedelser

Leveranseperiode og gjenbruk av brukte kontormøbler

Gjennomføring av flytteoppdraget

Dagene rett før, under og rett etter hovedflyttingen

Avvikling

God planlegging sørger for bærekraftig og kostnadseffektiv utgang fra gamle lokaler.

Fredrik Kirkeby

Regionleder Østlandet

901 08 277

fredrik.kirkeby@relokator.no

Våre ansatte

Våre ansatte